Põhikonstruktsioonid

Kandekonstruktsioon Teras/TP2
Välisseinad Sandwich 140 mm, U=0,16 W/m2K
Siseseinad Sandwich 100/120 mm, U=0,22 W/m2K
Kontor/WC seinad ja laed Sandwich
Vahelagi Raudbetoon
Katuslagi Kandev plekk+soojustus 330 mm + SBS, U=0,11W/m2K
Põrand Kiudbetoon 150 mm + pinnakõvendi, U=0,24 W/m2K
Sisetrepid Teras
Uksed Välisuksed: teras või klaas-alum profiilis, siseuksed: tugevdatud massiiv-sileuks
Aknad PVC profiilis, 3x pakett, U=0,7
Klaasfassaad Alum. profiilis, 3 x pakett, U=0,5
Katusekuplid 3x klaaskuppel, tuulutamise võimalusega
Tõstuks Koos käiguuksega, mootor, pult ja lülitijuhtimine
Enegiamärgis B-klass
Parkla, teed ja platsid Asfaltbetoon, parkla 50-le sõidukile
Piirdeaed KZN 3D keevispaneel. Kõrgus 1,5 m, mootoriga liugvärav sisehoovis ja väliladustamise aladel, GSM kaugjuhitav avanemine

Tehnosüsteemid

Veevarustus Autonoomne iga rendipinna kohta, kaugloetav arvestus, soe vesi el. boileriga.
Kanalisatsioon Autonoonme iga rendipinna kohta, kaugloetav arvestus.
Elektrivarustus Autonoonme iga rendipinna kohta, kaugloetav kahetariifne arvestus, 400/230V. Vajadusel täiendava el. võimsuse võimalus.
Nõrkvool ATS, autonoomne valvesüsteem iga rendipinna kohta, hooneväline videovalve süsteem, autonoomne wifi, andmeside valguskaabel.
Reklaampinnad Rendipindadele 1-7 võimalik fassaadile valgusreklaam
Valgus Tänava, parkla ja väliladustamise alade valgustus. Sisevalgus LED: laod 100lx, müügisaal 300lx, kontor 500lx, turvavalgustus, valgustugevuse muutmise võimalus.
Küttesüsteem Kaugküttega Võru linna soojus ettevõttest. Autonoome iga rendipinna kohta, kaugloetav arvesti, ladudes ja müügisaalis kalorifeer õhkküte (arv. temp +18), kontoriruumides elektriradiaatorid (arv. temp +21), müügisaalis nr. 3 vesipõrandaküte (arv. temp +18), väikelaod(arv. temp +10).
Ventilatsioon Rendipindadel on autonoomne soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem.
Jahutus Müügisaal nr. 3 koos jahutussüsteemiga. Teistel rendipindadel jahutuse rajamise võimalus perspektiivselt.
Automaatika Kaugloetavad ja juhitavad tehnosüsteemid, läbipääsude gsm/äpiga juhtimise võimalus.

Infopäring